Metryka strony

Hengst SE & Co. KG
Nienkamp 55-85
48147 Münster
NIEMCY

Tel.: +49(0)251 20202-0
Fax: +49(0)251 20202-288/-33
E-mail: info@hengst.com

Firma zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu okręgowego w Münster, HRA 1347, NIP: DE126102367, dyrektor generalny uprawniony do reprezentowania spółki:. J. Röttgering

Odpowiedzialność cywilna:
Hengst SE & Co. KG nie gwarantuje aktualności, prowidłowości ani kompletności prezentowanych informacji, nie ponosi też w tym względzie żadnej odpowiedzialności. Co więcej, Hengst SE & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku/związane z użyciem/rozpowszechnianiem niniejszych informacji. Hengst SE & Co. KG zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany prezentowanych informacji w dowolnym momencie.

Prawa autorskie: Hengst SE & Co. KG, Münster. Wszystkie prawa zastrzeżone: Tekst, obrazy, grafika, dżwięki, animacja, video oraz układ powyższych na stronie Hengst SE & Co. KG są chronione prawem autorskim i innymi prawami pokrewnymi. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na tej stronie internetowej oraz chronione przez strony trzecie podlegają nieograniczonej regulacji odpowiedniego kodeksu prawnego odpowiedzialnego za ochronę takowych oraz podlegają ochronie użytkowej względem ich prawnego właściciela. "